ואם יש לי שאלות נוספות?

לפני הפסטיבל הנכם מוזמנים לפנות בכל בירור לכתובת: [email protected]

וכן בצ’ט חי שפועל כבר עתה במערכת הזמנת הכרטיסים וימשיך לפעול במהלך הפסטיבל, בכתובת: https://newprogram.icon.org.il/icon2020/