ביטולים והחזרים

החזר כספי על כרטיסים שנרכשו יינתן בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • בהגשת בקשה לביטול ההזמנה עד ל-2 באוקטובר 2020 בפנייה בדואר אלקטרוני לכתובת [email protected]
  • בהצגת כרטיס בקופות לאירוע שבוטל מכל סיבה שהיא.
  • בהצגת כרטיס שלא נוצל לאירוע שהחל באיחור של 20 דקות ומעלה מהשעה הנקובה בכרטיס.
  • בהצגת כרטיס שלא התאפשר לממש מאחר שהאירוע שקדם לו הסתיים באיחור.